Khu nghỉ dưỡng cao cấp Azerai Cần Thơ – Cái Răng

Địa chỉ: Cồn Ấu, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 0292 3627 888

Trang web: azerai.com

Bản đồ chỉ đường: 100.375.635,1.058.014.058 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu nghỉ dưỡng cao cấp Azerai Cần Thơ ở đâu?

Trả lời: Cồn Ấu, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu nghỉ dưỡng cao cấp Azerai Cần Thơ là bao nhiêu?

Trả lời: 0292 3627 888

Hỏi: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Azerai Cần Thơ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu nghỉ dưỡng cao cấp Azerai Cần Thơ là gì?

Trả lời: azerai.com

Xem thêm:  Bán đất vườn - Mê Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.