Khu Lấn Biển Phú Cường – Kiên Giang – P. An Hoà

Địa chỉ: X38W+8FC, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 092 512 34 79

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 99.658.017,10.509.614.219.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Lấn Biển Phú Cường – Kiên Giang ở đâu?

Trả lời: X38W+8FC, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Lấn Biển Phú Cường – Kiên Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 092 512 34 79

Hỏi: Khu Lấn Biển Phú Cường – Kiên Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Lấn Biển Phú Cường – Kiên Giang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dự án Vingroup thành phố Hưng Yên - Liên Phương