Khu du lịch Văn Thánh, Bình Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 188 97 05
Trang web
Vị trí chính xác 107.981.787, 10.671.572.669.999.900


Địa chỉ Khu du lịch Văn Thánh ở đâu?

Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu du lịch Văn Thánh như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng - Phong Mỹ