Khu Du lịch – Văn Hóa & Thể Thao Lan Vương, Phú Nhuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT887, Phú Nhuận, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3838 030
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.208.580.099.999.900, 1.063.706.958


Giờ làm việc của Khu Du lịch - Văn Hóa & Thể Thao Lan Vương như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trạm kiểm lâm Vườn quốc gia Bến En - Hải Vân