Khu Du lịch Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Phú Hữu – Phú Hữu

Địa chỉ: WRJV+65P, tl 925, Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 99.305.924,10.584.294.399.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Du lịch Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Phú Hữu ở đâu?

Trả lời: WRJV+65P, tl 925, Phú Hữu, Châu Thành, Hậu Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Du lịch Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Phú Hữu là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Khu Du lịch Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Phú Hữu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Du lịch Sinh Thái Nghỉ Dưỡng Phú Hữu là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chợ Dương Đông - TT. Dương Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.