Khu du lịch sinh thái him lam – Phường Him Lam

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Him Lam, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 380000, Việt Nam

Số điện thoại: 0215 3811 666

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.405.528.999.999.900,1.030.429.992 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu du lịch sinh thái him lam ở đâu?

Trả lời: Tổ 6, Phường Him Lam, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 380000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu du lịch sinh thái him lam là bao nhiêu?

Trả lời: 0215 3811 666

Hỏi: Khu du lịch sinh thái him lam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu du lịch sinh thái him lam là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khách Sạn Long Bảo Châu, Chánh Nghĩa