Khu du lịch Nhà Mát – Nhà hàng – Phường Nhà Mát

Địa chỉ: 6P3V+JV8, Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.204.040.299.999.990,1.057.447.006 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu du lịch Nhà Mát – Nhà hàng ở đâu?

Trả lời: 6P3V+JV8, Bạch Đằng, Phường Nhà Mát, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu du lịch Nhà Mát – Nhà hàng là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Khu du lịch Nhà Mát – Nhà hàng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu du lịch Nhà Mát – Nhà hàng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  KDL Vinh Sang - An Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.