Khu đô thị Xuân Thành – Ninh Khánh

Địa chỉ: Trịnh Tú, Ninh Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.273.117.199.999.900,1.059.613.967 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Xuân Thành ở đâu?

Trả lời: Trịnh Tú, Ninh Khánh, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Xuân Thành là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Khu đô thị Xuân Thành mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu đô thị Xuân Thành là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Căn hộ The Penta, Phường 06