Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi – Sơn Tịnh

Địa chỉ: Tịnh ấn Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam

Số điện thoại: 0888 096 088

Trang web: thienmyloc.com

Bản đồ chỉ đường: 15.152.147.999.999.900,10.879.376.699.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi ở đâu?

Trả lời: Tịnh ấn Tây, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 096 088

Hỏi: Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Khu đô thị VSIP Quảng Ngãi là gì?

Trả lời: thienmyloc.com

Xem thêm:  Cụm Công nghiệp Tân An - Tân Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.