Khu đô thị Việt Đức Legend City – Đạo Đức

Địa chỉ: Thôn Hưởng Lộc, Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: vietduclegencity.net

Bản đồ chỉ đường: 212.373.419,1.056.793.737 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Việt Đức Legend City ở đâu?

Trả lời: Thôn Hưởng Lộc, Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Việt Đức Legend City là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Khu đô thị Việt Đức Legend City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hỏi: Website của Khu đô thị Việt Đức Legend City là gì?

Trả lời: vietduclegencity.net

Xem thêm:  Đào tạo thực chiến môi giới Bất động sản từ con số 0 - Phường 5