Khu đô thị VCN Phước Long 1 – Khu đô thị VCN

Địa chỉ: Đ. A2, Khu đô thị VCN, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 098 995 49 99

Trang web: business.site

Bản đồ chỉ đường: 122.185.086,1.091.803.499 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị VCN Phước Long 1 ở đâu?

Trả lời: Đ. A2, Khu đô thị VCN, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị VCN Phước Long 1 là bao nhiêu?

Trả lời: 098 995 49 99

Hỏi: Khu đô thị VCN Phước Long 1 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu đô thị VCN Phước Long 1 là gì?

Trả lời: business.site

Xem thêm:  Việt Yên New Center - Việt Yên