Khu Đô Thị Trường Sơn Homes – Cửa Nam

Địa chỉ: MMC2+3WM, Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 091 412 86 38

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 186.702.124,1.056.522.834 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thị Trường Sơn Homes ở đâu?

Trả lời: MMC2+3WM, Cửa Nam, Tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thị Trường Sơn Homes là bao nhiêu?

Trả lời: 091 412 86 38

Hỏi: Khu Đô Thị Trường Sơn Homes mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Đô Thị Trường Sơn Homes là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Doanh nghiệp Bảo Nguyên - Hàng Văn Thụ0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.