Khu Đô thị Trầu Cau Garden – Võ Cường

Địa chỉ: 5375+H2V, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 097 768 16 68

Trang web: bacninh.info

Bản đồ chỉ đường: 211.639.898,1.060.575.563 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô thị Trầu Cau Garden ở đâu?

Trả lời: 5375+H2V, Võ Cường, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô thị Trầu Cau Garden là bao nhiêu?

Trả lời: 097 768 16 68

Hỏi: Khu Đô thị Trầu Cau Garden mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu Đô thị Trầu Cau Garden là gì?

Trả lời: bacninh.info

Xem thêm:  Shophouse Korea Town - Yên Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.