khu đô thị tây phố yết kiêu – Liêm Chính

Địa chỉ: đường Lê Duẩn, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 090 894 92 22

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 205.307.463,1.059.244.521 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ khu đô thị tây phố yết kiêu ở đâu?

Trả lời: đường Lê Duẩn, Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của khu đô thị tây phố yết kiêu là bao nhiêu?

Trả lời: 090 894 92 22

Hỏi: khu đô thị tây phố yết kiêu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của khu đô thị tây phố yết kiêu là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  KDC Phú Hồng Thịnh 10 - Xã Bình Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.