Khu Đô thị Sinh Thái Thành Đô River Park – Bà Rịa

Địa chỉ: Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại: 093 401 80 95

Trang web: thanhdoreal.com

Bản đồ chỉ đường: 10.540.533,107.191.974 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô thị Sinh Thái Thành Đô River Park ở đâu?

Trả lời: Hoà Long, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô thị Sinh Thái Thành Đô River Park là bao nhiêu?

Trả lời: 093 401 80 95

Hỏi: Khu Đô thị Sinh Thái Thành Đô River Park mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Đô thị Sinh Thái Thành Đô River Park là gì?

Trả lời: thanhdoreal.com

Xem thêm:  Khu nhà ở CBCNV NMĐMT Hồng Phong - Hồng Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.