Khu đô thị Sala – Thủ Thiêm

Địa chỉ: 10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3742 5579

Trang web: khudothisala.vn

Bản đồ chỉ đường: 107.722.768,1.067.221.381 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Sala ở đâu?

Trả lời: 10 Đ. Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Sala là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3742 5579

Hỏi: Khu đô thị Sala mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[08:15-18:30], Thứ Hai:[08:15-18:30], Thứ Ba:[08:15-18:30], Thứ Tư:[08:15-18:30], Thứ Năm:[08:15-18:30], Thứ Sáu:[08:15-18:30], Thứ Bảy:[08:15-18:30]

Hỏi: Website của Khu đô thị Sala là gì?

Trả lời: khudothisala.vn

Xem thêm:  Công viên Nghĩa trang Phúc An Viên - P