Khu Đô Thi Quang Châu Việt Yên – Việt Yên

Địa chỉ: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0204 3868 098

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.212.401.099.999.900,106.096.481 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thi Quang Châu Việt Yên ở đâu?

Trả lời: Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thi Quang Châu Việt Yên là bao nhiêu?

Trả lời: 0204 3868 098

Hỏi: Khu Đô Thi Quang Châu Việt Yên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Đô Thi Quang Châu Việt Yên là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công ty Bất động sản Phúc Khang Điền - Thành phố Pleiku

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.