Khu Đô Thị Phượng Mao Green City – Phượng Mao

Địa chỉ: 544W+FQJ, Unnamed Road, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 096 999 18 63

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.562.143,1.061.469.017 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thị Phượng Mao Green City ở đâu?

Trả lời: 544W+FQJ, Unnamed Road, Phượng Mao, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thị Phượng Mao Green City là bao nhiêu?

Trả lời: 096 999 18 63

Hỏi: Khu Đô Thị Phượng Mao Green City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu Đô Thị Phượng Mao Green City là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Đất nền Nhơn Trạch - Long Tân