Khu Đô Thị Phúc Hưng Golden Bình Phước – Minh Hưng

Địa chỉ: 14 Ấp 5, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Số điện thoại: 0888 731 212

Trang web: phuchunggolden.vn

Bản đồ chỉ đường: 11.479.503.399.999.900,1.065.806.427 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thị Phúc Hưng Golden Bình Phước ở đâu?

Trả lời: 14 Ấp 5, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thị Phúc Hưng Golden Bình Phước là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 731 212

Hỏi: Khu Đô Thị Phúc Hưng Golden Bình Phước mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Đô Thị Phúc Hưng Golden Bình Phước là gì?

Trả lời: phuchunggolden.vn

Xem thêm:  Nhà đất Ninh Thuận - An Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.