Khu đô thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi 0966.52.37.52

Địa chỉ: Nghĩa Chánh Nam Quảng Ngãi Vietnam

Số điện thoại: 096 652 37 52

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 151.034.794,1.088.186.803 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi 0966.52.37.52 ở đâu?

Trả lời: Nghĩa Chánh Nam Quảng Ngãi Vietnam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi 0966.52.37.52 là bao nhiêu?

Trả lời: 096 652 37 52

Hỏi: Khu đô thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi 0966.52.37.52 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Khu đô thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi 0966.52.37.52 là gì?

Trả lời:


7,Khu đô thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi 0966.52.37.52,Nghĩa Chánh Nam,Quảng Ngãi,Vietnam,2,Khu đô thị Phú Mỹ – Quảng Ngãi 0966.52.37.52, Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi, Vietnam,1,Nghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi, Quang Ngai, Vietnam,4,Quang Ngai, VietnamNghĩa Chánh Nam, Quảng Ngãi,,,Quang Ngai,,Quảng Ngãi, Quang Ngai,VN

Xem thêm:  Tan Thanh Phat Co.,Ltd