Khu Đô Thị Phú Lộc 4 – Vĩnh Trại

Địa chỉ: VQ67+5JR, Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Số điện thoại: 094 261 66 03

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 218.604.909,1.067.640.055 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thị Phú Lộc 4 ở đâu?

Trả lời: VQ67+5JR, Vĩnh Trại, Tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thị Phú Lộc 4 là bao nhiêu?

Trả lời: 094 261 66 03

Hỏi: Khu Đô Thị Phú Lộc 4 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu Đô Thị Phú Lộc 4 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  THONGTIN.LAND JSC - P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.