Khu đô thị Nam Phúc Yên – Nam Viên

Địa chỉ: 7P8F+529, Nguyễn Tất Thành, Nam Viên, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Số điện thoại: 0355 984 547

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.265.409,105.722.606 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Nam Phúc Yên ở đâu?

Trả lời: 7P8F+529, Nguyễn Tất Thành, Nam Viên, Phúc Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Nam Phúc Yên là bao nhiêu?

Trả lời: 0355 984 547

Hỏi: Khu đô thị Nam Phúc Yên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu đô thị Nam Phúc Yên là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Đô Thị Phước Thắng - Phường 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.