Khu Đô Thi Nam Hải Dương – Viện Nhi – ĐH Hải Dương – Gia Lộc

Địa chỉ: Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 091 566 00 99

Trang web: nhadathaiduong.com

Bản đồ chỉ đường: 20.904.009,1.062.938.909 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thi Nam Hải Dương – Viện Nhi – ĐH Hải Dương ở đâu?

Trả lời: Liên Hồng, Gia Lộc, Hải Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thi Nam Hải Dương – Viện Nhi – ĐH Hải Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 091 566 00 99

Hỏi: Khu Đô Thi Nam Hải Dương – Viện Nhi – ĐH Hải Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Đô Thi Nam Hải Dương – Viện Nhi – ĐH Hải Dương là gì?

Trả lời: nhadathaiduong.com

Xem thêm:  Khu Đô Thị Mới Tân Tiến - Hàm Tân