Khu đô thị Mỹ Gia – Vĩnh Thái

Địa chỉ: Đường Phong Châu, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: 091 872 19 85

Trang web: mygialand.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 12.235.361,10.917.003.079.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Mỹ Gia ở đâu?

Trả lời: Đường Phong Châu, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Mỹ Gia là bao nhiêu?

Trả lời: 091 872 19 85

Hỏi: Khu đô thị Mỹ Gia mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu đô thị Mỹ Gia là gì?

Trả lời: mygialand.com.vn

Xem thêm:  Mua Bán Đất Vân Đồn - Vân Đồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.