Khu Đô Thị Mới Tân Tiến – Hàm Tân

Địa chỉ: Unnamed Road, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 093 828 32 93

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 107.219.955,1.078.012.548 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thị Mới Tân Tiến ở đâu?

Trả lời: Unnamed Road, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thị Mới Tân Tiến là bao nhiêu?

Trả lời: 093 828 32 93

Hỏi: Khu Đô Thị Mới Tân Tiến mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Đô Thị Mới Tân Tiến là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  The Phúc An Garden Bình Dương - Thành Tâm