Khu đô thị mới Đồng Cửa – TT. Đồi Ngô

Địa chỉ: 79XJ+W6R, QL31, TT. Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 091 283 15 35

Trang web: dothidongcua.com

Bản đồ chỉ đường: 212.998.574,10.638.052.379.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị mới Đồng Cửa ở đâu?

Trả lời: 79XJ+W6R, QL31, TT. Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị mới Đồng Cửa là bao nhiêu?

Trả lời: 091 283 15 35

Hỏi: Khu đô thị mới Đồng Cửa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu đô thị mới Đồng Cửa là gì?

Trả lời: dothidongcua.com

Xem thêm:  Dự Án Khu Đô Thị Hưng Hòa - Thanh Liêm,Hà Nam - Thanh Liêm