Khu đô thị Mạnh Hùng Hà Nam – Bắc Lý

Địa chỉ: H37F+XGF, ĐT971, Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 0837 823 333

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.564.949,1.060.738.085 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Mạnh Hùng Hà Nam ở đâu?

Trả lời: H37F+XGF, ĐT971, Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Mạnh Hùng Hà Nam là bao nhiêu?

Trả lời: 0837 823 333

Hỏi: Khu đô thị Mạnh Hùng Hà Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu đô thị Mạnh Hùng Hà Nam là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công Ty TNHH Phú Gia Compound - Tam Thuận