Khu Đô Thị Hoàng Tâm- Cà Mau – Lý Văn Lâm

Địa chỉ: 44PH+XH6, Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Số điện thoại: 0335 112 110

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.137.405.099.999.990,10.512.888.149.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thị Hoàng Tâm- Cà Mau ở đâu?

Trả lời: 44PH+XH6, Lý Văn Lâm, Tp. Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thị Hoàng Tâm- Cà Mau là bao nhiêu?

Trả lời: 0335 112 110

Hỏi: Khu Đô Thị Hoàng Tâm- Cà Mau mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Đô Thị Hoàng Tâm- Cà Mau là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Công Ty Bất Động Sản 88 Hà Nam - Đồng Văn