Khu đô thị Hoàng Sơn – Diễn Phúc

Địa chỉ: XHGW+2Q2, Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 091 610 31 18

Trang web: splendoraankhanh.net

Bản đồ chỉ đường: 189.750.113,1.055.968.819 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Hoàng Sơn ở đâu?

Trả lời: XHGW+2Q2, Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Hoàng Sơn là bao nhiêu?

Trả lời: 091 610 31 18

Hỏi: Khu đô thị Hoàng Sơn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu đô thị Hoàng Sơn là gì?

Trả lời: splendoraankhanh.net

Xem thêm:  Dự án Dolce Penisola Quảng Bình - Bảo Xuân