Khu Đô Thị Hoàng Phát Bạc Liêu – Unnamed Road

Địa chỉ: 8P5F+WMW, Unnamed Road, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam

Số điện thoại: 0889 889 899

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 93.098.584,10.572.420.559.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Đô Thị Hoàng Phát Bạc Liêu ở đâu?

Trả lời: 8P5F+WMW, Unnamed Road, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Đô Thị Hoàng Phát Bạc Liêu là bao nhiêu?

Trả lời: 0889 889 899

Hỏi: Khu Đô Thị Hoàng Phát Bạc Liêu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hỏi: Website của Khu Đô Thị Hoàng Phát Bạc Liêu là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  NFT cho thấy chiều kích mới của đầu tư bất động sản thời 4.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.