Khu đô thị Hải Quân Tam Giang – Yên Phong

Địa chỉ: Thôn Đông, Yên Phong, Bắc Ninh 16215, Việt Nam

Số điện thoại: 098 476 90 90

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 212.276.298,1.059.360.852 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Hải Quân Tam Giang ở đâu?

Trả lời: Thôn Đông, Yên Phong, Bắc Ninh 16215, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Hải Quân Tam Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 098 476 90 90

Hỏi: Khu đô thị Hải Quân Tam Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu đô thị Hải Quân Tam Giang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Fusion Hotel Group - Thành Phố Hồ Chí Minh