Khu đô thị Bờ Đông sông Đáy – Thanh Châu

Địa chỉ: GWH7+3PX, Nguyễn Thượng Hiền, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 205.277.349,1.059.143.548 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị Bờ Đông sông Đáy ở đâu?

Trả lời: GWH7+3PX, Nguyễn Thượng Hiền, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị Bờ Đông sông Đáy là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Khu đô thị Bờ Đông sông Đáy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu đô thị Bờ Đông sông Đáy là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  KDC NHÀ Ở XÃ HỘI HIỆP PHÁT - Hiệp Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.