KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH – ĐẤT NỀN HỒNG PHÁT – NHÀ ĐẤT CẦN THƠ

Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ nối dài An Bình Ninh Kiều

Số điện thoại: 090 702 36 83

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 100.130.894,10.573.605.859.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH – ĐẤT NỀN HỒNG PHÁT – NHÀ ĐẤT CẦN THƠ ở đâu?

Trả lời: Nguyễn Văn Cừ nối dài An Bình Ninh Kiều

Hỏi: Số điện thoại của KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH – ĐẤT NỀN HỒNG PHÁT – NHÀ ĐẤT CẦN THƠ là bao nhiêu?

Trả lời: 090 702 36 83

Hỏi: KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH – ĐẤT NỀN HỒNG PHÁT – NHÀ ĐẤT CẦN THƠ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH – ĐẤT NỀN HỒNG PHÁT – NHÀ ĐẤT CẦN THƠ là gì?

Trả lời:


7,KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH – ĐẤT NỀN HỒNG PHÁT – NHÀ ĐẤT CẦN THƠ,Nguyễn Văn Cừ nối dài,An Bình,Ninh Kiều,Cần Thơ, Vietnam,2,KHU ĐÔ THỊ AN BÌNH – ĐẤT NỀN HỒNG PHÁT – NHÀ ĐẤT CẦN THƠ, Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,1,Nguyễn Văn Cừ nối dài, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,4,Cần Thơ, VietnamAn Bình, Ninh Kiều,Nguyễn Văn Cừ nối dài,Nguyễn Văn Cừ nối dài,Cần Thơ,,Ninh Kiều, Cần Thơ,VN