Khu đô thị mới An Bình – An Bình

Địa chỉ: 2P6Q+55C, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 0797 149 783

Trang web: bdskc.net

Bản đồ chỉ đường: 100.104.318,10.573.789.289.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu đô thị mới An Bình ở đâu?

Trả lời: 2P6Q+55C, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu đô thị mới An Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0797 149 783

Hỏi: Khu đô thị mới An Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu đô thị mới An Bình là gì?

Trả lời: bdskc.net

Xem thêm:  SH-Land - Phù Đổng