KHU DÂN CƯ TRÀNG AN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU LH : 0919.822.126 – Phường 7

Địa chỉ: Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, 960000, Việt Nam

Số điện thoại: 091 982 21 26

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 9.306.139.199.999.990,1.057.155.571 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KHU DÂN CƯ TRÀNG AN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU LH : 0919.822.126 ở đâu?

Trả lời: Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, 960000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của KHU DÂN CƯ TRÀNG AN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU LH : 0919.822.126 là bao nhiêu?

Trả lời: 091 982 21 26

Hỏi: KHU DÂN CƯ TRÀNG AN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU LH : 0919.822.126 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Hỏi: Website của KHU DÂN CƯ TRÀNG AN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU LH : 0919.822.126 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Dân Cư Kiến Á - Phước Long B