Khu Dân Cư STK An Bình – An Bình

Địa chỉ: 2P7Q+66W, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 094 375 98 81

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 10.013.109.799.999.900,1.057.380.694 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Dân Cư STK An Bình ở đâu?

Trả lời: 2P7Q+66W, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Dân Cư STK An Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 094 375 98 81

Hỏi: Khu Dân Cư STK An Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Hỏi: Website của Khu Dân Cư STK An Bình là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  TNR Stars Cao Phong - Cao Phong