Khu dân cư Sơn Phúc

Địa chỉ: Tổ 1 Chợ Đồn Bắc Kạn 23000

Số điện thoại: 097 253 73 89

Trang web: business.site

Giờ mở cửa: Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours], Friday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 22.160.267.299.999.900,1.056.003.155 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu dân cư Sơn Phúc ở đâu?

Trả lời: Tổ 1 Chợ Đồn Bắc Kạn 23000

Hỏi: Số điện thoại của Khu dân cư Sơn Phúc là bao nhiêu?

Trả lời: 097 253 73 89

Hỏi: Khu dân cư Sơn Phúc mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours], Friday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Khu dân cư Sơn Phúc là gì?

Trả lời: business.site


7,Khu dân cư Sơn Phúc,Tổ 1,Chợ Đồn,Bắc Kạn 23000,Vietnam,2,Khu dân cư Sơn Phúc, Tổ 1, Chợ Đồn, Bắc Kạn 23000, Vietnam,1,Tổ 1, Chợ Đồn District, Bắc Kạn Province 23000, Vietnam,4,Bắc Kạn Province, Vietnam,5,Tổ 1, Chợ Đồn, Bắc Kạn 23000Tổ 1, Chợ Đồn District,,,Bắc Kạn Province,23000,Chợ Đồn District, Bắc Kạn Province,VN

Xem thêm:  THẮNG THIỆN LAND