KHU DÂN CƯ PHÚ TÀI – PHÚ TRINH

Địa chỉ: KDC PHÚ TÀI, Lê Duẩn Phú Tài Thành phố Phan Thiết

Số điện thoại: 0252 3604 579

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[1AM-11:30PM], Saturday:[3:30AM-11:30PM], Sunday:[3:30AM-11:30PM], Monday:[6:30AM-11PM], Tuesday:[6AM-10:30PM], Wednesday:[5:30AM-10PM], Thursday:[5AM-11:30PM]

Chỉ đường: 10.938.593.899.999.900,1.080.922.337 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KHU DÂN CƯ PHÚ TÀI – PHÚ TRINH ở đâu?

Trả lời: KDC PHÚ TÀI, Lê Duẩn Phú Tài Thành phố Phan Thiết

Hỏi: Số điện thoại của KHU DÂN CƯ PHÚ TÀI – PHÚ TRINH là bao nhiêu?

Trả lời: 0252 3604 579

Hỏi: KHU DÂN CƯ PHÚ TÀI – PHÚ TRINH mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[1AM-11:30PM], Saturday:[3:30AM-11:30PM], Sunday:[3:30AM-11:30PM], Monday:[6:30AM-11PM], Tuesday:[6AM-10:30PM], Wednesday:[5:30AM-10PM], Thursday:[5AM-11:30PM]

Hỏi: Website của KHU DÂN CƯ PHÚ TÀI – PHÚ TRINH là gì?

Trả lời:


7,KHU DÂN CƯ PHÚ TÀI – PHÚ TRINH,KDC PHÚ TÀI, Lê Duẩn,Phú Tài,Thành phố Phan Thiết,Bình Thuận 800000, Vietnam,2,KHU DÂN CƯ PHÚ TÀI – PHÚ TRINH, KDC PHÚ TÀI, Lê Duẩn, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 800000, Vietnam,1,KDC PHÚ TÀI, Lê Duẩn, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 800000, Vietnam,4,Bình Thuận Province, VietnamPhú Tài, Thành phố Phan Thiết,KDC PHÚ TÀI, Lê Duẩn,KDC PHÚ TÀI, Lê Duẩn,Bình Thuận Province,800000,Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Province,VN

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Hiệp TM-DV-XD Điện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.