KHU DÂN CƯ PHÁT ĐẠT – BÀU CẢ – Lê Hồng Phong

Địa chỉ: Quang Trung, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, 53000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 544 66 68

Trang web: phatdat.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 151.272.516,1.088.016.281 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ KHU DÂN CƯ PHÁT ĐẠT – BÀU CẢ ở đâu?

Trả lời: Quang Trung, Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi, 53000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của KHU DÂN CƯ PHÁT ĐẠT – BÀU CẢ là bao nhiêu?

Trả lời: 090 544 66 68

Hỏi: KHU DÂN CƯ PHÁT ĐẠT – BÀU CẢ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của KHU DÂN CƯ PHÁT ĐẠT – BÀU CẢ là gì?

Trả lời: phatdat.com.vn

Xem thêm:  Dự án Vedana Resort Ninh Bình - Đồng Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.