Khu Dân Cư Mặt Trời Đỏ – An Bình

Địa chỉ: 2P9Q+M27, KV Bình Thường B, An Bình, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 093 960 20 33

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.019.151.899.999.900,1.057.375.405 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Dân Cư Mặt Trời Đỏ ở đâu?

Trả lời: 2P9Q+M27, KV Bình Thường B, An Bình, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Dân Cư Mặt Trời Đỏ là bao nhiêu?

Trả lời: 093 960 20 33

Hỏi: Khu Dân Cư Mặt Trời Đỏ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[05:00-16:00], Thứ Ba:[05:00-16:00], Thứ Tư:[05:00-16:00], Thứ Năm:[05:00-16:00], Thứ Sáu:[05:00-16:00]

Hỏi: Website của Khu Dân Cư Mặt Trời Đỏ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Đô thị Sinh Thái Thành Đô River Park - Bà Rịa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.