Khu dã ngoại Chill cùng Nắng – Ninh Xuân

Địa chỉ: 6WXH+X3J, Ninh Xuân, Ninh Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 098 682 63 81

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 20.249.953.899.999.900,10.592.765.039.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu dã ngoại Chill cùng Nắng ở đâu?

Trả lời: 6WXH+X3J, Ninh Xuân, Ninh Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu dã ngoại Chill cùng Nắng là bao nhiêu?

Trả lời: 098 682 63 81

Hỏi: Khu dã ngoại Chill cùng Nắng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[02:00-21:00], Thứ Ba:[02:00-21:00], Thứ Tư:[02:00-21:00], Thứ Năm:[02:00-21:00], Thứ Sáu:[02:00-21:00]

Hỏi: Website của Khu dã ngoại Chill cùng Nắng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vườn Ẩm Thực Nan, Thạnh Lộc