Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An – Nghi Long

Địa chỉ: RJ9W+FH7, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 0238 2229 999

Trang web: whavietnam.com

Bản đồ chỉ đường: 188.186.683,10.564.641.569.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An ở đâu?

Trả lời: RJ9W+FH7, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An là bao nhiêu?

Trả lời: 0238 2229 999

Hỏi: Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An là gì?

Trả lời: whavietnam.com

Xem thêm:  Ho Chi Minh City Real Estate Association - Phường Phạm Ngũ Lão

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.