Khu công nghiệp VSIP 1 – Binh Hoà

Địa chỉ: 8 Hữu Nghị, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0274 3743 898

Trang web: vsip.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 109.243.858,1.067.135.795 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu công nghiệp VSIP 1 ở đâu?

Trả lời: 8 Hữu Nghị, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu công nghiệp VSIP 1 là bao nhiêu?

Trả lời: 0274 3743 898

Hỏi: Khu công nghiệp VSIP 1 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hỏi: Website của Khu công nghiệp VSIP 1 là gì?

Trả lời: vsip.com.vn

Xem thêm:  Chuyển Phát Nhanh J&T EXPRESS Chi Nhánh Hồ Chí Minh, Kp8