Khu công nghiệp VSIP 1, Binh Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 8 Hữu Nghị, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3743 898
Trang web vsip.com.vn
Vị trí chính xác 109.243.858, 1.067.135.795


Địa chỉ Khu công nghiệp VSIP 1 ở đâu?

8 Hữu Nghị, Binh Hoà, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp VSIP 1 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đất Nền Bắc Ninh - Thuỵ Hoà