Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Tân An Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XFMM+6JM, Đường D3, Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3892 0587
Trang web cidico.com.vn
Vị trí chính xác 10.983.076.299.999.900, 1.064.840.413


Địa chỉ Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi ở đâu?

XFMM+6JM, Đường D3, Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Crown Villas Thái Nguyên - Gia Sàng