Khu công nghiệp Tân Trường – Tân Trường

Địa chỉ: AH14, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 098 976 85 86

Trang web: tniholdings.vn

Bản đồ chỉ đường: 209.287.337,10.622.463.359.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu công nghiệp Tân Trường ở đâu?

Trả lời: AH14, Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu công nghiệp Tân Trường là bao nhiêu?

Trả lời: 098 976 85 86

Hỏi: Khu công nghiệp Tân Trường mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu công nghiệp Tân Trường là gì?

Trả lời: tniholdings.vn

Xem thêm:  Thắng Lợi Long An - Phước Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.