Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, An Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ĐT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3786 388
Trang web pitp.com.vn
Vị trí chính xác 11.108.459.199.999.900, 1.065.367.261


Địa chỉ Khu công nghiệp Quốc tế Protrade ở đâu?

ĐT744, An Tây, Bến Cát, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp Quốc tế Protrade như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm điều hành khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa