Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú – Tân Lập

Địa chỉ: 9RMG+88C, Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước, Việt Nam

Số điện thoại: 094 756 44 47

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 113.833.203,106.825.752 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú ở đâu?

Trả lời: 9RMG+88C, Tân Lập, Đồng Phú, Bình Phước, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú là bao nhiêu?

Trả lời: 094 756 44 47

Hỏi: Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu Công Nghiệp Nam Đồng Phú là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  NR LÊ THIỆN SĨ, gv THPT LÊ QUÝ ĐÔN TÂY NINH, TT. Hoà Thành