Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân, Lê Minh Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đ. Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3766 0122
Trang web
Vị trí chính xác 107.435.986, 1.065.421.959


Địa chỉ Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân ở đâu?

Đ. Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ sở giống gà ta Hùng Quảng Nam - Quảng Nam 560000