Khu công nghiệp KSB, Xã Đất Cuốc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô A1, D1, Xã Đất Cuốc, Tân Uyên, Bình Dương 826130, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3682 792
Trang web ksip.com.vn
Vị trí chính xác 111.013.424, 10.683.629.069.999.900


Địa chỉ Khu công nghiệp KSB ở đâu?

Lô A1, D1, Xã Đất Cuốc, Tân Uyên, Bình Dương 826130, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu công nghiệp KSB như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Studio Chụp Ảnh Cưới Đẹp - Helen Bridal, Tân Sơn Nhì